Healing Starts with the Heart MP3 Audio Download with Transcript

Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review)

$10.00

Categories: ,

Description

This audio teaching introduces and explains the principles governing how our hearts think and believe. It explores how to discover what is hidden in your heart and how to restore your heart back to Father God.

Proverbs 4:23: Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.

Healing Starts with the Heart is an excellent introduction to the healing concepts, tools and strategies explored more fully in the book, Healing from the Inside Out.

This album is a series of seven lessons, 10 to 18 minutes per lesson.

 1. Biblical and Scientific Basis for Heart Healing [15:56]
 2. The Heart is a Storehouse [12:07]
 3. We Understand with the Heart [11:59]
 4. Recognizing Wrong Heart Beliefs [10:29]
 5. Pain Management Techniques [12:12]
 6. Passive and Active Inner Vows [13:50]
 7. Safely Dismantling Belief Structures [18:05]

Healing Starts with the Heart is a series of mp3 files compressed into a downloadable 48 MB .zip file. An English and a Swedish transcript are included with this English audio teaching.

Upon purchasing, please download this .zip file on a computer, not on a phone or mobile device that cannot handle a .zip file.

 


Produktbeskrivning

Denna ljudinspelade undervisning introducerar och förklarar de principer som styr hur vårt hjärta tänker och tror. Den visar hur du kan utforska och upptäcka vad som är gömt i ditt hjärta och hur du kan återföra och återupprätta ditt hjärta med Gud.

Ordspråksboken 4:23: Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet.

Helandet Börjar med Hjärtat är en utmärkt introduktion i det helande konceptet, dess verktyg och strategier. I boken Helande Inifrån och Ut (svensk översättning publiceras under andra halvan av 2017) ges en mer fullständig och detaljerad beskrivning. Detta album består av sju lektioner som var och en är mellan 10 och 18 minuter långa.

 1. Biblisk och Vetenskaplig Grund för Helande av Hjärtat [15:56]
 2. Hjärtat är ett Förrådshus [12:07]
 3. Vi Förstår med Hjärtat [11:59]
 4. Att Upptäcka Hjärtats Felaktiga Övertygelser [10:29]
 5. Tekniker för att Hantera Smärta [12:12]
 6. Passiva och Aktiva Inre Löften [13:50]
 7. Att Montera Ned Tro-Strukturer på ett Tryggt Sätt [18:05]

Helandet Börjar med Hjärtat är en serie av mp3 filer som komprimerats till en nedladdningsbar ZIP-fil, 48 MB. Transkriberingar av alla ljudfiler inkluderas i detta album. För dig som köper den svenska versionen är ljudfilerna i original, på engelska, och transkriberingarna är översatta till svenska.

1 review for Healing Starts with the Heart MP3 Audio Download with Transcript

 1. Rated 5 out of 5

  Michelle (verified owner)

  This is the most comprehensive teaching on the heart that I have ever heard. Highly recommend this to everyone!

Add a review